Kokke søges – del dine livretter med os!

Menuen til næste madklub er ikke besluttet endnu – vi mangler kokke. Meld dig gerne til Ebbe info@web-media.dk  2849 9918 – du behøver ikke at være verdensmester. Vi hjælpes ad og hygger os.

Det handler om at deltage, møde andre i et arbejdsfællesskab – kort sagt lave mad sammen. Og det handler om at smage noget forskelligt – noget andet end det man plejer. Nu har du chancen for at sætte dit præg på maden.

Del dine livretter med os!

Generalforsamling mandag 31. maj kl 18

Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag 31. maj kl 18 i Lundehus kirke

Kære medlemmer af Lundehus Kulturforsyning

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Lundehus Kulturforsyning mandag den 31. maj kl 18 i Lundehus Kirke. På grund af Coronaepidemien har det ikke været muligt at afhold den til sædvanlig tid, men nu kan det lade sig gøre.

På grund af coronaen har foreningens aktiviteter været beskedne. Vi håber at få lidt mere gang i dem når/hvis det bliver muligt igen. Først mulighed bliver vores årlige torvefest, der forhåbentlig vil finde sted 4. september.

Vi satser på at tilbyde vores sædvanlige madklub i forbindelse med generalforsamlingen. Tilmelding nødvendig på mail: info@web-media.dk eller telefon 2849 9918.

Årsberetning og regnskab udsendes snarest pr mail.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år og planerne for det

kommende år.

3. Regnskabet fremlægges til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af formand

7. Valg af kasserer

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

9. Valg af revisor

10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bedste sommerhilsner

Ebbe