Regnskab

Lundehus Kulturforsynings regnskab april 2019-april 2020

Indtægter
Overført fra sidste regnskabsår                                 6.342,00
Medlemskontingenter                                                   1.141,50
7.484,02

Udgifter
Domaine 2019                                                                        50,00
Hjemmeside 2019                                                               828,00
Hjemmeside 2019                                                               828,00
Hjemmeside 2020                                                               708,00
Gebyrer til bank                                                                    308,81
Medborgerfest juni 2019                                                   497,81
Posteringsfejl                                                                         122,48
3,342,29

Saldo 28.04.2020 på konto 95701225651                                                   4.141,72

 

 

Regnskab for 2016:

Kassebeholdning: 1.846,82.-

Bevægelser:
Ebbe har lagt ud for to års hostning af hjemmesiden plus afgift for domainet til DK-net,
i alt 606.-
Kassebeholdning pr 5. maj 1.240,82.-

Dortes donation er endnu ikke indgået på kontoen

Kontingent for 2017:
Bestyrelsen indstiller et kontingent på 50 kr pr medlem.