Alle indlæg af webbelau

Generalforsamling mandag 31. maj kl 18

Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag 31. maj kl 18 i Lundehus kirke

Kære medlemmer af Lundehus Kulturforsyning

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Lundehus Kulturforsyning mandag den 31. maj kl 18 i Lundehus Kirke. På grund af Coronaepidemien har det ikke været muligt at afhold den til sædvanlig tid, men nu kan det lade sig gøre.

På grund af coronaen har foreningens aktiviteter været beskedne. Vi håber at få lidt mere gang i dem når/hvis det bliver muligt igen. Først mulighed bliver vores årlige torvefest, der forhåbentlig vil finde sted 4. september.

Vi satser på at tilbyde vores sædvanlige madklub i forbindelse med generalforsamlingen. Tilmelding nødvendig på mail: info@web-media.dk eller telefon 2849 9918.

Årsberetning og regnskab udsendes snarest pr mail.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år og planerne for det

kommende år.

3. Regnskabet fremlægges til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af formand

7. Valg af kasserer

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

9. Valg af revisor

10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bedste sommerhilsner

Ebbe

I Hamburg graver man motorveje ned og anlægger parker ovenpå


Projektet kaldes Hamburger Deckel og vil koste ca 800 mill USD eller 5 mia kr. Tunnellen fjerner effektivt de støjgener, der oversteg alle grænser, da støjskærme fjerner kun en begrænset del af støjen
Nok så vigtigt så skaber tunellen plads til en ny park samt 1700 nye boliger. I den nordlige ende vil parken også forbinde eksisterende parker og på den måde skabe et grønt bælte. Projektet ventes færdigt 2022,

Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag 31. august kl 18 i Lundehus kirke

Kære medlemmer af Lundehus Kulturforsyning

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Lundehus Kulturforsyning mandag den 31. august kl 18 i Lundehus Kirke. På grund af Coronaepidemien har det ikke været muligt at afhold den til sædvanlig tid, men nu kan det lade sig gøre.

På grund af coronaen har foreningens aktiviteter været beskedne. Vi håber at få lidt mere gang i dem når/hvis det bliver muligt igen. Først mulighed bliver vores årlige torvefest, der forhåbentlig vil finde sted 5. september.

Vi kan ikke tilbyde vores sædvanlige madklub i forbindelse med generalforsamlingen, men vi vil byde på en sandwich eller et stykke smørrebrød efter generalforsamlingen. Tilmelding nødvendig på mail: info@web-media.dk eller telefon 2849 9918.

Årsberetning og regnskab udsendes snarest pr mail.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år og planerne for det

kommende år.

3. Regnskabet fremlægges til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af formand

7. Valg af kasserer

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

9. Valg af revisor

10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bedste sommerhilsner

Ebbe