Ordinær generalforsamling i Lundehus Kulturforsyning mandag den 24. april kl 18 i Lundehus Kirke

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Lundehus Kulturforsyning mandag den 24. april kl 18 i Lundehus Kirke.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Vedr. Valg til bestyrelsen

Ebbe Lauridsen og Birgitte Mølgaard og Arne Jerlind er på valg. Alle genopstiller. Britte Baerens genopstiller som suppleant.

Vi afholder vores sædvanlige madklub i forbindelse med generalforsamlingen. Tilmelding nødvendig på mail: in**@we*******.dk eller telefon 2849 9918.

Årsberetning og regnskab udsendes snarest pr mail.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år og planerne for det kommende år.

3. Regnskabet fremlægges til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af formand

7. Valg af kasserer

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

9. Valg af revisor

10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bedste forårshilsner

Ebbe