Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag 25. april kl 18 i Lundehus kirke

Kære medlemmer af Lundehus Kulturforsyning

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Lundehus Kulturforsyning mandag den 25. april kl 18 i Lundehus Kirke.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Vedr. Valg til bestyrelsen

Birthe Løhr og Ole Blom er på valg. Begge genopstiller.

Britte Baerens genopstiller som suppleant og Michael Keil er villig til at fortsætte som revisor.

Vi afholder vores sædvanlige madklub i forbindelse med generalforsamlingen. Tilmelding nødvendig på mail: info@web-media.dk eller telefon 2849 9918.

Årsberetning og regnskab udsendes snarest pr mail.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år og planerne for det

kommende år.

3. Regnskabet fremlægges til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af formand

7. Valg af kasserer

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

9. Valg af revisor

10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bedste sommerhilsner

Ebbe

28 februar kl 18 fejrer vi det kinesiske nytår med en lækker middag

Kinesisk nytår er den vigtigste af de traditionelle kinesiske helligdage og varer femten dage. Det starter på den første dag i den første måned i den kinesiske kalender og slutter med lanternefestival på den 15. dag. Når det kinesiske nytår starter er det nymåne og når det slutter er det fuldmåne. Læs videre 28 februar kl 18 fejrer vi det kinesiske nytår med en lækker middag

Kokke søges – del dine livretter med os!

Menuen til næste madklub er ikke besluttet endnu – vi mangler kokke. Meld dig gerne til Ebbe info@web-media.dk  2849 9918 – du behøver ikke at være verdensmester. Vi hjælpes ad og hygger os.

Det handler om at deltage, møde andre i et arbejdsfællesskab – kort sagt lave mad sammen. Og det handler om at smage noget forskelligt – noget andet end det man plejer. Nu har du chancen for at sætte dit præg på maden.

Del dine livretter med os!