Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Lundehus Kulturforsyning

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Lundehus Kulturforsyning mandag den 29 april kl. 18 i Lundehus kirke

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år og planerne for det kommende år.
Beretning om begrønning fra LivingLab
Beretning fra torvegruppen

3. Regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

7. Valg af revisor

9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Vedr. Valg til bestyrelsen

Ole Blom og Birthe Løhr. Begge genopstiller

Britta Baerens genopstiller som suppleant

Vi serverer som sædvanlig gratis sandwich, og derfor vil vi gerne have en tilmelding. Svar blot på denne mail eller via SMS til mobil 2849 9918.

Årsberetning vedlagt. Regnskab udsendes snarest pr mail.

Bedste forårshilsner

Ebbe