Alle indlæg af webbelau

Madklub mandag 27. marts

Kom til madklub mandag 27 marts i kirken

Så er der  glaseret hamburgryg med grønlangkål og kartofler på menuen.  Til dessert er der kaffe og kage.

Prisen bliver 50 kr for voksne  og 10 kr for børn under 12 år.

Kun adgang for medlemmer, men du kan melde dig ind i Lundehus Kulturforsyning samtidig med tilmeldingen til spisning – eller på dagen, og medlemskab frem til næste generalforsamling i april er gratis.

Kom og hyg dig med et dejligt måltid mad. Tilmelding pr mail in**@we*******.dk eller telefon/sms: 2849 9918 senest en uge før

De bedste hilsner  Ole og Arne

Aflysning af madklub mandag den 30. januar

Kære venner
Vi bliver desværre nødt til at aflyse madklubben i morgen mandag. Årsagen er at DMI lover vindstød af stormstyrke. Det kan blive et problem for nogle af vore medlemmer. Dertil kommer, at adgangen til kirken i morgen bliver meget kompliceret.
Vi ses til forsinket kinesisk nytår mandag den 27 februar
De bedste hilsner
Ebbe

30. januar kl 18 fejrer vi det kinesiske nytår med en lækker middag

Kinesisk nytår er den vigtigste af de traditionelle kinesiske helligdage og varer femten dage. Det starter på den første dag i den første måned i den kinesiske kalender og slutter med lanternefestival på den 15. dag. Når det kinesiske nytår starter er det nymåne og når det slutter er det fuldmåne.

Læs videre 30. januar kl 18 fejrer vi det kinesiske nytår med en lækker middag

Flæskesteg med sprød svær

Mandag 28 november kl 18 tager vi forskud på julemåneden med en god gammeldags flæskesteg – med sprød svær. Og til dessert Ris a la Mande

Prisen bliver max 40 kr for voksne (plus 10 kr for et glas vin) og 10 kr for børn under 12 år. Det foregår i Lundehus Kirke, og Ole Blom sørger for den sprøde svær.

Kun adgang for medlemmer, men du kan melde dig ind i Lundehus Kulturforsyning samtidig med tilmeldingen til spisning – eller på dagen, og medlemskab frem til næste generalforsamling i april er gratis.

Kom og hyg dig med et dejligt måltid mad. Tilmelding pr mail in**@we*******.dk eller telefon/sms: 2849 9918 senest en uge før

De bedste hilsner Ebbe og Ole

 

Kom til torvefest lørdag den 20. august

Torvefest, hygge og det første spadestik

Vi starter Kl 10 med kaffe og croissanter
Julie Damlund, præst v/ Lundehus kirke byder velkommen, hvorefter børnekoret fra Lundehus skole indleder underholdningen.

Teknik- og miljøborgmester Line Barfoed foretager det første spadestik til vores nye torv.
Knud Erik Hansen, Danmarks Naturfredningsforening introducerer torvefestens tema: Den grønne by. Derefter er der korte taler v/ medlemmer af Borgerrepræsentationen,
styret af Alex Heick, formand for Bispebjerg lokaludvalg
Og så overtager The2Tops scenen med skønne ørehængere.

Hele dagen vil der være familieaktiviteter arrangeret af Lundehusspejderne og FDF K27, og Lundehusskolen deltager med opvisning og orientering om deres tilbud på skolen.
Fægteklubben Trekanten demonstrerer sin fægtekunst,
og Soffi’e Dance Studio byder op til dans.

Madmarked og plantesalg med deltagelse af lokale forretninger, Ryparken Apotek, Havero Planteskole, Emdrup Bodega, Koryo Sushi og specialiteter fra Ali.

I Udfordringsboden inviterer vi til debat med politikerne i borgerrepræsentationen om, hvordan vi sammen skaber en aktiv grøn og biodivers bydel.
Der bliver en infostand, hvor du kan høre mere om Københavns kommunens biodiversitetsstrategi.
Og en infostand, hvor du kan snakke med Teknik- og Miljøforvaltningen om det kommende anlægsprojekt.

Torvefesten afsluttes igen i år med en flot kirkekoncert kl. 15
i Lundehus Kirke med Bjarke Mogensen og Duo Ventus

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag 25. april kl 18 i Lundehus kirke

Kære medlemmer af Lundehus Kulturforsyning

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Lundehus Kulturforsyning mandag den 25. april kl 18 i Lundehus Kirke.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Vedr. Valg til bestyrelsen

Birthe Løhr og Ole Blom er på valg. Begge genopstiller.

Britte Baerens genopstiller som suppleant og Michael Keil er villig til at fortsætte som revisor.

Vi afholder vores sædvanlige madklub i forbindelse med generalforsamlingen. Tilmelding nødvendig på mail: in**@we*******.dk eller telefon 2849 9918.

Årsberetning og regnskab udsendes snarest pr mail.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år og planerne for det

kommende år.

3. Regnskabet fremlægges til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af formand

7. Valg af kasserer

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

9. Valg af revisor

10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bedste sommerhilsner

Ebbe