I dag er det Dortes fødselsdag – hurra – hurra – hurra!

Dorte Bertram, Egebæksvej 10A fylder 85

Dorte har i en menneskealder været aktiv her i kvarteret. Hun blev valgt ind i menighedsrådet i Lundehus Kirke i 1977 og sad der de følgende 19 år. Her var hun blandt andet med til at etablere en lokal genbrugsbutik i Folkekirkens Nødhjælps regi og en debatkreds, som hun selv har deltaget i gennem alle årene og fortsat er aktiv inden for. I dag er hun blandt andet tovholder for kirkens litteraturkreds.

Hun har kæmpet imod lukning af bogbus, apotek og andre negative udviklingstendenser i kvarteret, foranstaltet underskriftsindsamlinger og sendt læserbreve. Hun har foranstaltet affaldsindsamling og på den måde bidraget praktisk til forskønnelse af kvarteret og var med til at starte Lundehus Kulturforsyning, der har til formål at formidle kulturelle oplevelser og aktiviteter og styrke sammenhængskraften i lokalområdet.

Foreningen har i flere år arbejdet for at etablere et lokalt samlingssted, der kunne danne ramme om sociale aktiviteter, hjælp og rådgivning, biblioteksservice og borgerservice, og på den måde både bidrage til at styrke sammenhængskraften i kvarteret og mobilisere lokale kræfter til glæde ikke mindst for svage medborgere.

Tillykke kære Dorte

Ebbe Lauridsen