Borgerforslag: Mindre støj fra motorveje i bynære områder.

Med dette Borgerforslag pålægges Transportministeren at afsætte markant flere midler til bekæmpelse af støj fra motorveje i bynære områder, så færre boliger end i dag belastes af støj på 58 dB og derover. Ved forlængelse af motorveje samt udvidelse af motorveje, skal der derudover afsættes yderligere midler til støjreducering af de eksisterende strækninger, som vil opleve en stigning i trafikken som følge af forlængelsen/udvidelsen.

Forlængelse og udvidelse af motorvejene, må dermed ikke medføre en markant øget støj på øvrige strækninger, uden at dette forhold tilsvarende reduceres ved støjreducerende tiltag såsom støjafskærmninger, støjvolde, støjreducerende asfalt med mere.
Trafikken på motorvejene til og fra de store byer øges for hvert år der går. Det medfører mere og mere støj for hvert år der går. Selvom den danske bilpark forventes at have flere elbiler i årene der kommer, hjælper det ikke på støjproblemet. Støj på motorvejene er i høj grad en konsekvens af dækstøj og ikke motorstøj. Derfor er der behov for handling nu, også selvom der skulle komme markant flere elbiler i fremtiden. Støjen fra de danske motorveje forventes at stige i de kommende år, derfor skal der udarbejdes en handleplan og måltal for at reducere denne.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO, kan trafikstøj medføre gener og helbredseffekter som kommunikationsbesvær, hovedpine, søvnbesvær, stress, forøget blodtryk, forøget risiko for hjertesygdomme og hormonelle påvirkninger.

Støj kan påvirke ydeevnen og påvirke børns indlæring og motivation. Støj har således sundhedsskadelige virkninger på mennesker og kan ved længere tids påvirkning føre til egentlige helbredseffekter. Især støj om natten vurderes som skadelig, da støj om natten kan gøre det
vanskeligere at falde i søvn, give dårligere søvnkvalitet, forstyrre søvnen og medføre for tidlig vækning.

I forbindelse med udarbejdelsen af regeringens vejstøjstrategi i 2003 blev der givet et første bud på omfanget af de sundhedsmæssige konsekvenser. Det er forsigtigt anslået, at i størrelsesordenen 800-2200 personer i Danmark årligt indlægges på sygehuse med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver.

Det blev samtidig vurderet, at vejstøj årligt er årsag til 200-500 for tidlige dødsfald om året, som følge af forhøjet blodtryk og hjertesygdom.

 

Du kan støtte forslaget her: Mindre støj fra motorveje i bynære områder. (borgerforslag.dk)