En grøn trafikdæmpet Emdrupvej

Byrumsforsøg i Middelalderbyen – det kunne vi godt tænke os på Emdrupvej. Der er et udbredt ønske om en grønnere Emdrupvej med byrum og dæmpet trafik. De plantekasser, som aktive borgere har sat op er et vigtigt sympbolsk skridt på vejen, men vi må have hjælp af Københavns kommune.

På hjørnet af Emdrupvej og  Teglstrupvej vej mellem Den gamle Vinstue og Beit Sitti ligger en lille plads, der kunne blive et byrum. Der mangler bare nogle træer.

Forestil jer en grøn trafikdæmpet Emdrupvej med en frakørsel til højre  til Strødamvej og derefter ud i en grøn rundkørsel og . Et attraktivt sammenhængende grønt byrum i fortsættelse af det nye Lundehus torv på de svage trafikanters betingelser i stedet for den nuværende grimme og dårligt fungerende trafikafvikling,  som vi må nøjes med i dag.

Man kunne måske lade sig inspirere af Sankt Kelds kvarteret?

Vi må have hjælp af kommunens trafikplanlæggere og byrumsdesignere.