Budgetnotat: TM133 Lundehustorvet – et nyt torv i Ryparken-Lundehus

Der er blevet bestilt et budgetnotat på baggrund af Bispebjerg Lokaludvalgs ønske om anlægsmidler til etablering af et nyt torv i Ryparken-Lundehus i Bispebjerg på Strødamvej ved indgangen til bydelen fra Lyngbyvej.

Det er det første vigtigt skridt på vejen til vores nye torv!

Baggrund
En stor del af Ryparken-Lundehus er udpeget som udsat byområde, og der mangler mødesteder for de mange beboere. Bispebjerg Lokaludvalg har sammen med lokalområdet formuleret ønsker til en pladsdannelse på Strødamvej ved Lundehuskirken og har på den baggrund udarbejdet et skitseforslag for et stort nyt samlende torv i bydelen med navnet Lundehustorvet.

Indhold
Området omkring Lundehustorvet er i dag ikke særlig fodgænger- eller cyklistvenligt, da store trafikerede veje, som Lyngbymotorvejen og den kommende udvidelse af Nordhavnstunnellen, dominerer denne ende af bydelen. De lokale oplever desuden, at Strødamvej er præget af trafik.
Med skitseforslaget ønskes der et torv, som er fysisk markeret på stedet, og hvor den eksisterende kørebane så vidt muligt indgår i torvets areal. Muligheden for at sænke hastigheden på Strødamvej undersøges i det videre forløb, så der efterlades bedre forhold for fodgængere samt ophold, aktiviteter og lokale events.

Projekteringen af Lundehustorvet vil så vidt muligt tage udgangspunkt i Bispebjerg Lokaludvalgs skitseforslag med en indretning af et urbant torv der indbyder til ophold, aktiviteter og fællesskab, og tiltag, som nedsætter hastigheden for trafikken. Forslaget tilfører desuden grønne elementer og skaber mulighed for ophold og leg, samt afholdelse af events og lokale arrangementer. Skitseforslaget indeholder en ny belægning, som fysisk definerer torvets område, og som med blandt andet små bakker, skråninger og byrumsmøbler giver mulighed for forskellige former for anvendelse. Eksempelvis leg, skaterbane, og motoriktræning eller tribune og tilskuerplads til events og fælles arrangementer på torvet. Hvilke af forslagene i skitseforslaget, der kan gennemføres, skal
afklares i projektets næste faser.