Urolighederne i anledning af 10-året for Ungdomshusets nedrivning

Pressemeddelelse om Ungdomshuset – uroen i går:
2. marts 2017.
For snart 10 år siden indgik Bispebjerg Lokaludvalg aftalen ”Lidt mere Nordvest”. En aftale der blev indgået med et flertal i Københavns Borgerrepræsentation. Aftalen indebar blandt meget andet, at det ”nye” Ungdomshus blev placeret på Dortheavej i Københavns Nordvestkvarter.

I anledning af gårdagens uroligheder udtaler Alex Heick formand for Bispebjerg Lokaludvalg:

Bispebjerg Lokaludvalg tager kraftig afstand fra gårsdagens uroligheder i forbindelse med markeringen af ti års dagen for ungdomshusets nedrivning. Intet kan retfærdiggøre sådan uro og ballade, som vi var vidne til om aftenen 1. marts.

Vi er i lokaludvalget dog umiddelbart uenige, i at det bør have konsekvenser for Ungdomshuset på Dortheavej som sådan.

De sidste snart 10 år, hvor det nye Ungdomshus har ligget på Dortheavej, har været præget af et konstruktivt og tillidsfuldt samarbejde mellem udpegede repræsentanter for Ungdomshuset og lokalområdets beboere, kulturhuset, lokaludvalget og interessegrupper. Som jeg umiddelbart har fået det oplyst, har politiet ikke en eneste gang været tilkaldt til Ungdomshuset i de snart 10 år de har været på Dortheavej.

De mest påtrængende sager har handlet om støj ved fester i huset, som alle parter har prøvet at løse på forskellig vis på bedst måde. Hvis man taler pænt og ordentligt til hinanden, kan meget lade sig gøre.

Der har i øvrigt overhovedet ikke været problemer med ungdomshusets faste brugere i vores bydel.

For 7 år siden var der en episode, hvor udenforstående autonome ved Dortheavej mødte op og arrangerede en hærværkshappening, men det havde ikke noget med Ungdomshuset at gøre.

Uden præcis at vide, hvem der i går demonstrerede og øvede hærværk på Nørrebrogade, tvivler jeg på, at dette er repræsentativt for ungdomshusets sædvanlige brugergrupper.

Man skal ikke, som Kulturborgmester Carl Christian Ebbesen foreslår, indføre kollektiv afstraffelse for enkelpersoners adfærd. Vi håber på og regner med et fortsat konstruktivt og afslappet samarbejde med Ungdomshusets faste brugere, som vi har god kontakt med.

Til slut en service-oplysning til ”verdenspressen”. Dortheavej ligger ikke på Nørrebro, – det ligger i Nordvestkvarteret i Bispebjerg Bydel. Bydelen hvor der er højt til loftet.

Bispebjerg den 2. marts 2017.
Alex Heick formand for Bispebjerg Lokaludvalg