Hvad sker der med Irma-bygningen?

irma

Der tales en del i kvarteret om, at Irma lukker og hvad mon der nu skal ske? Efter lidt research og hjælp fra Bispebjerg Lokaludvalgs sekretariat har jeg fundet ud af følgende:

Irma lukker til jul, og bygningen på Emdrupvej 22 skal ombygges og udvides med fordoblet butiksareal samt boliger.

Den nye ejer, Fiedler og Lundgren A/S, har har delvis fået imødekommet sit ønske om øget areal (høringssvar i Kommuneplanen 2015). Vi er nu spændt på hvor højt byggeriet bliver, og hvor mange parkeringspladser med tilhørende trafik, der kommer.

Tanja Møller Jensen  fra sekretariatet har fået oplyst følgende:

Sagen hører til Byggetilladelser Nord i Center for Bygninger. Der er tildelt sagsbehandler, men sagsbehandling er endnu påbegyndt.

Kommunen har den 17. oktober 2016 modtaget ansøgning og supplerende oplysninger den 27. oktober 2016. Der søges om
–          ombygning af eksisterende bygnings 2 nederste etager,
–          nedrivning af en del den eksisterende bygning mod Emdrupvej og 1. salen mod Klosterrisvej
–          Indretning af dagligvarebutik i stueplan på ca. 1500 m2
–          tilbygning på toppen af eksisterende bygning, som anvendes til boliger på ca. 2000 m2

Ejendommen er ikke omfattet af lokalplan.

Ejendommen er beliggende i rammeområde C1 i kommuneplanen. Det er boliger og serviceerhverv, hvor der i kommuneplanen stilles følgende krav: Maks. Bebyggelsesprocent på 110, maks. Bygningshøjde på 20 m, friarealprocent på 50 pct. for boliger og 15 pct. for erhverv, parkeringsdækning 1 pr. 100 m2.

Sagen vil blive behandlet efter byggelovgivningen.

Vi er med jeres henvendelse blevet opmærksom på, at lokaludvalget ønsker at blive hørt inden, at der træffes afgørelse.

Vi skal for god ordens skyld bemærke, at der ved siden af byggeloven gælder forvaltningslovens partshøringsregler, hvorfor det vil blive vurderet, om en eller flere omboende har partsstatus, dvs. væsentligt og individuelt berørt af det ansøgte. Det er hver gang en konkret vurdering, om en given person har partsstatus eller ej.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *