Beretning

Beretning for Lundehus Kulturforsyning 2024

Der har været afholdt færre arrangementer end sædvanligt. Vi fik dog afholdt et antal madklubaftner samt ikke mindst den årlige Torvefest, der løb af stabelen lørdag den 26. august. Festen blev indledt af børnekoret fra Lundehusskolen. Derefter morgenkaffe, mens bandet TwoTops underholdt med et udvalg af ørehængere. Festen blev meget vellykket med underholdning for alle og aktiviteter fore børn – traditionen tro styret med sikker hånd af spejderne og FDF. og sluttede traditionen tro med en koncert med i kirken. Lækkerier fra Emdrup bodega, sushi-baren og Ali´s shop kunne købes, og var et populært indslag i festen.
Som noget nyt forsøgte vi at etablere et debattelt, hvor beboere i kvarteret kunne komme i dialog med lokale politikere. På grund af høj lyd fra pladsen vil vi i år flytte denne aktivitet ind i kirken, så deltagerne kan få ørenlyd.
Madklubben har som nævnt haft det lidt svært med at skaffe kokke, og hvis dette problem ikke løses, må vi holde en pause med denne aktivitet.
Vi arbejder i øjeblikket på at skaffe penge til tre koncerter på torvet under Copenhagen Jazz Festival. Hvis det lykkes, bliver koncerterne afviklet 5. juli i samarbejde med Utterslev Jazzcafé.
Lokaludvalget/bymiljøudvalget har i det forløbne år haft flere vigtige sager på dagsordenen af betydning for vores kvarter:
Overdækning af Helsingørmotorvejen.
I forbindelse med overførselssagen, dvs. beslutning om anvendelse af resterende midler fra sidste finansår blev der bevilget 500.000 kr til en screening af mulighederne for en overdækning. Resultatet blev en rapport, der pegede på muligheden for at overdække helt fra søen til stationen fordelt på tre forskellige typer af overdækning. Langs med boligkarreen foreslås en overdækning, der kan bære fx beplantning og let bebyggelse. Dermed bindes kvarteret atter sammen. Næste fase er netop besluttet. Der er afsat 2 mio. kr. til den videre undersøgelse af en overdækning. Arbejdet vil forløbe i år og næste år.
Ideen om at overdække motorvejen har mere end 10 år på bagen, men lever stadig. Det var Lundehus Kulturforsyning, der kom med ideen, men uden Bispebjerg lokaludvalg var den ikke kommet så langt. Nu lever den, og vi kan måske håbe at se den realiseret på et tidspunkt, men der er langt igen. Både regering, folketing, Vejdirektoratet og ikke mindst private sponsorer skal aktiveres. Det vil kræve en aktiv indsats ikke mindst af os selv her i kvarteret.
Begrønning af Emdrupvej
Gruppen bag projektet ’Emdrupvej som Living Lab for Bynatur’ har afholdt workshops, og resultatet kan ses på Emdrupvej. Det er en god start, og det signalerer, at vi – de lokale borgere – selv tør tage det første skridt.
Lundehustorvet
Der er nedsat en torvegruppe bestående af de berørte lodsejere samt Emdrup bodega og særligt interesserede, der har haft mulighed for at komme med ønsker og forslag til torvets udformning og brug. På generalforsamlingen vil der blive mulighed for at fremsætte ønsker og ideer til den fremtidige udvikling f torvet.

Beretning for Lundehus Kulturforsyning 2021

Der har været afholdt færre arrangementer end sædvanligt pga Corona. Vi fik dog afholdt et antal madklubaftner samt ikke mindst den årlige Torvefest, der løb af stabelen 4. september. Festen blev traditionen tro indledt med et sambaoptog med Mariposa sambaskole. Derefter morgenkaffe og taler af lokale politikere – styret af lokaludvalgets formand, Alex Heick hvorefter bandet TwotTops tog over med et udvalg af ørehængere. Festen blev meget vellykket med underholdning for alle og aktiviteter fore børn – traditionen tro styret med sikker hånd af spejderne og FDF. og sluttede med en koncert med Laudatur i kirken

Lokaludvalget/bymiljøudvalget har i det forløbne år haft flere vigtige sager på dagsordenen af betydning for vores kvarter:

Lundehustorvet
Der er nedsat en følgegruppe bestående af de berørte lodsejere. Desuden en gruppe bestående af handlende og brugere af torvet, der har haft mulighed for at komme med ønsker og forslag til torvets udformning og brug.
Vi håber, at torvet bliver et byrum, der indbyder til at slå sig ned, et mødested, hvor børn kan lege, bedsteforældre få sig en kop kaffe, hvor der kan opføres teater og andre events, og ikke mindst ser vi frem til en regulering af trafikken på Strødamsvej, så det bliver mere trygt at krydse den på vej til torvet, kirken og butikkerne.

Overdækning af Helsingørmotorvejen.
Interessen for overdækning af motorveje er nu vokset betydeligt ikke blot i København men også i vore nabokommuner. I den forbindelse er ”vores” overdækningen nu kommet på budgettet i kommunen i form af en forundersøgelse, der skal undersøge muligheder og pris for en overdækning.

Begrønning af Emdrupvej
Gruppen bag projektet ’Emdrupvej som Living Lab for Bynatur’ har afholdt workshops, og resultatetet kan ses på Emdrupvej. Det er en god start, og det signalerer, at vi – de lokale borgere – selv tør tage det første skridt. Så håber vi, at kommunen vil følge op, for denne begrønning kan blive starten på etablering af et sammenhængende fartdæmpet grønt område bestående af Lundehustorvet, Emdrupvej samt broen over motorvejen. Den forhåbentlig kommende torvefest vil som tema have begrønning og biodiversitet
Vi håber på at få en grøn by-oase med inspiration fra lignende beplantningsprojekter på Skt. Kjelds Plads, Tåsinge Plads o.a. og herved forstærkes effekten af det grønne aftryk som renoveringen af Lundehustorvet medfører.

Beretning for foreningen 2020

Der har været afholdt færre arrangementer end sædvanligt pga Corona. Vi fik dog afholdt et antal madklubaftner samt ikke mindst den årlige Torvefest, der blev afholdt 5. september og kort fortalt blev en succes.

Desuden lykkedes det at afholde et virtuelt foredrag af tidligere rektor for Roskilde Universitet, Henrik Toft Jensen om befolkningsudviklingen i København og omegn. Det er et emne, der interesserer os, fordi vi i disse år oplever en ændret befolkningssammensætning.

Lokaludvalget/bymiljøudvalget har i det forløbne år haft flere vigtige sager på dagsordenen af betydning for vores kvarter:

Lundehustorvet
Der nedsættes en følgegruppe bestående af de berørte lodsejere. Desuden nedsættes en gruppe bestående af handlende og brugere af torvet, der kan komme med ønsker og forslag til torvets udformning og brug.
Vi mangler byrum i kvarteret, der indbyder til at slå sig ned, mødesteder hvor børn kan lege, bedsteforældre få sig en kop kaffe, hvor der kan opføres teater og andre events.

Pladsen mellem kirken og butikstorvet bruges ikke til noget bortset fra parkering og varekørsel. Strødamvej, der forbinder Emdrupvej med Lersøpark Allé bruges af mange bilister som en smutvej i myldretiden, og de har ikke tid til at tage hensyn til eventuelle fodgængere, der er på vej til Fakta eller kirken, så en regulering af trafikken er absolut nødvendig.

Overdækning af Helsingørmotorvejen.
4.marts havde bymiljøudvalgets lokale medlemmer plus Alex Heick et uformelt møde med Teknik- og miljøborgmester Nina Hedager om overdækningen. Næste skridt er at arbejde for at få overdækningen med i planerne for en østlig ringvej, der vil medføre øget trafik til den planlagte Lynetteholm. Vi skal til møde med kommunen og vejdirektoratet i starten af oktober om muligheden for at vores vejstykke ved Emdrupvejsbroen kommer med i en VVM undersøgelse i forbindelse med disse planer.

Begrønning af Emdrupvej
31 maj fik vi en henvendelse fra en gruppe borgere vedr. støtte til projektet ’Emdrupvej som Living Lab for Bynatur’. Bestyrelsen besluttede at bakke initiativet op. Det passer fint ind i vore ønske om etablering af Lundehustorvet og en grønnere Emdrupvej.

Gruppen har afholdt workshops, oig resultatet kan ses på Emdrupvej. Det er en god start, og det signalerer, at vi – de lokale borgere – selv tør tage det første skridt. Så håber vi, at kommunen vil følge op, for denne begrønning kan blive starten på etablering af et sammenhængende fartdæmpet  grønt område bestående af Lundehustorvet, Emdrupvej, broen over motorvejen og overdækningen af motorvejen.

Vi håber på at få en grøn by-oase med inspiration fra lignende beplantningsprojekter på Skt. Kjelds Plads, Tåsinge Plads o.l. og herved forstærkes effekten af det grønne aftryk som renoveringen af Lundehustorvet medfører. Planen er i løbet af sommeren 2020 at opsætte 8-10 selvvandende plantekasser og i løbet af august at påbegynde opsætning af 2-3 vertikale regnhaver.

Aktiviteter frem til næste generalforsamling
På grund af coronasituationen er det uvist hvornår og under hvilke betingelser vi får mulighed for at invitere til madklub igen. Det samme gælder andre aktiviteter som foredrag, spilleaftner, banko osv.

 

Beretning for foreningens aktiviteter 2019

Madklubben har fungeret fint, og sammen med vores aktiviteter i lokaludvalg og bymiljøudvalg samt arbejdet med etablering af Lundehustorvet og visionen om en delvis overdækning af motorvejen, giver det grund til tro på, at foreningen stadig har en eksistensberettigelse. Der er kommet nye kokke i madklubben, men der er stadig plads til flere.
Lokaludvalget/bymiljøudvalget har i det forløbne år haft flere vigtige sager på dagsordenen af betydning for vores kvarter:

Lundehustorvet
Vores ønske om etablering af et rigtigt torv, Lundehustorvet mellem kirken og Fakta ser alligevel ud til at gå i opfyldelse. Nu er torvet kommet på budgettet for 2020.
Der nedsættes en følgegruppe bestående af de berørte lodsejere. Desuden nedsættes en gruppe bestående af handlende og brugere af torvet, der kan komme med ønsker og forslag til torvets udformning og brug.
Vi mangler byrum i kvarteret, der indbyder til at slå sig ned, mødesteder hvor børn kan lege, bedsteforældre få sig en kop kaffe, hvor der kan opføres teater og andre events.
Pladsen mellem kirken og butikstorvet bruges ikke til noget bortset fra parkering og varekørsel. Strødamvej, der forbinder Emdrupvej med Lersøpark Allé bruges af mange bilister som en smutvej i myldretiden, og de har ikke tid til at tage hensyn til eventuelle fodgængere, der er på vej til Fakta eller kirken, så en regulering af trafikken er absolut nødvendig

Overdækning af Helsingørmotorvejen.
Lokaludvalget besluttede at bevilge 40.000 til udarbejdelse af et skitseprojekt. Arkitektfirmaet STED, der også har udarbejdet forslaget til torvet, påtog sig opgaven, og resultatet af arkitekternes arbejde blev præsenteret på torvefesten 15. juni.
9-12 oktober dannede København ramme om en stor international konference om klimavenlig og bæredygtig byudvikling. Konferencen blev afholdt af C40, et internationalt netværk af ”megacities”, der tilsammen omfatter en befolkning på over 650 millioner mennesker og tegner sig for en fjerdedel af verdens samlede BNP. København er medlem af netværket og blev i 2019 valgt som vært, fordi København kan fremvise en række interessante eksempler på klimaløsninger og har fået ry som et laboratorium, andre byer kan lære af.
Overborgmester Frank Jensen sidder i styrekomiteen i C40 og er meget optaget af klimavenlig byudvikling. I 2013 var han gæst ved Lundehuskirkens nytårsmøde. Her blev han præsenteret for et forslag om en overdækning af Helsingørmotorvejen. Han fandt ideen god, og nu seks år senere er den – takket være Bispebjerg Lokaludvalg – blevet til et skitseprojekt.
4.marts havde bymiljøudvalgets lokale medlemmer plus Alex Heick et uformelt møde med Teknik- og miljøborgmester Nina Hedager om overdækningen. Næste skridt er at arbejde for at få overdækningen med i planerne for en østlig ringvej, der vil medføre øget trafik til den planlagte Lynetteholm. Vi skal til møde med kommunen og vejdirektoratet i starten af oktober om muligheden for at vores vejstykke ved Emdrupvejsbroen kommer med i en VVM undersøgelse i forbindelse med disse planer.

Begrønning af Emdrupvej
31 maj fik vi en henvendelse fra en gruppe borgere vedr. støtte til projektet ’Emdrupvej som Living Lab for Bynatur’. Bestyrelsen besluttede at bakke initiativet op. Det passer fint ind i vore ønske om etablering af Lundehustorvet og en grønnere Emdrupvej.
Gruppen ønsker med Byens Have at undersøge mulighederne for at opsætte grønne beplantninger i og omkring Emdrupvej, med visionen om at omdanne Emdrupvej til en grøn by-oase med inspiration i lignende beplantningsprojekter på Skt. Kjelds Plads, Tåsinge Plads o.l. og herved forstærke effekten af det grønne aftryk som renoveringen af Lundehustorvet medfører. Planen er i løbet af sommeren 2020 at opsætte 8-10 selvvandende plantekasser og i løbet af august at påbegynde opsætning af 2-3 vertikale regnhaver. Placeringen, udformningen, beplantningen, vedligeholdelsen og udviklingen af projektet er endnu ikke bestemt eller godkendt af myndighederne.

Aktiviteter frem til næste generalforsamling
På grund af coronasituationen er det uvist hvornår og under hvilke betingelser vi får mulighed for at invitere til madklub igen. Det samme gælder andre aktiviteter som foredrag, spilleaftner, banko osv.

Beretning for foreningens aktiviteter 2018

Madklubben har fungeret fint, og sammen med vores aktiviteter i lokaludvalg og bymiljøudvalg samt arbejdet med midlertidig ibrugtagning af torvet, giver det grund til tro på, at foreningen stadig har en eksistensberettigelse. Der er kommet nye kokke i madklubben, men der er stadig plads til flere.

Lundehus Kulturforsyning var i perioden 2014-17 repræsenteret i Bispebjerg Lokaludvalg med Ebbe Lauridsen som suppleant og medlem af Bymiljøudvalget. Ved valget til det nye lokaludvalg i marts 2018 blev Ebbe igen suppleant og kan dermed fortsætte i Bymiljøudvalget. Ryparken Lundehus har nu tre repræsentanter i lokaludvalget: Pia Liske (FSB Ryparken II), Merete Pedersen (AAB afd. 32) og Per Vandrup (KFUM Spejderne Lundehusgruppen).

Lokaludvalget/bymiljøudvalget har i det forløbne år haft flere vigtige sager på dagsordenen af betydning for vores kvarter:

Emdrupvej 22.
Den sag fik vi ikke meget ud af at engagere os i. Byggeriet blev gennemført som Lidl ønskede. For at føje spot til skade skamferede Lidl også træerne ved fiskehandleren. Det tog vi affære på, og Lidl blev pålagt en økonomisk kompensation af kommunen for det hærværk, de har udført.

Lundehustorvet
Vores ønske om etablering af et rigtigt torv, Lundehustorvet mellem kirken og Fakta så ud til at gå i opfyldelse, men torvet kom ikke på budgettet for 2019. Dermed røg både projekterings- og anlægsbevillingen. Vi har derfor i bestyrelsen besluttet fortsat at arbejde for en midlertidig ibrugtagning af torvet. Det kan ske i form af afholdelse af aktiviteter. Vi har allerede med velvillig bistand fra Bispebjerg lokaludvalg planlagt en torvefest 15. juni med et flot program. Desuden har vi søgt midler til at udarbejde et forslag til en midlertidig brug af torvet. Hvis vi får ja til ansøgningen fra lokaludvalget, vil vi gå videre med afholdelse af et borgermøde, hvor kvarterets beboere kan komme med input til det arkitektfirma, der skal udarbejde det endelige forslag. Derefter går vi i gang med at søge fondsmidler til div indretning og anskaffelser. Vi mangler byrum i kvarteret, der indbyder til at slå sig ned, mødesteder hvor børn kan lege, bedsteforældre få sig en kop kaffe, hvor der kan opføres teater og andre events.

Pladsen mellem kirken og butikstorvet bruges ikke til noget bortset fra parkering og varekørsel. Strødamvej, der forbinder Emdrupvej med Lersøpark Allé bruges af mange bilister som en smutvej i myldretiden, og de har ikke tid til at tage hensyn til eventuelle fodgængere, der er på vej til Fakta eller kirken.

Vi har sammen med FDF-erne i Lundehus kirke søgt Lokaludvalget om støtte til et skitseprojekt, der kunne pege på hvordan vi med små midler kan forbedre opholds og aktivitetsmulighederne på torvet. I skrivende stund ved vi ikke, om bevillingen er blevet imødekommet.

Overdækning af Helsingørmotorvejen.
I Silkeborg har borgerne fået en park ovenpå 300 meter af deres nye motorvej med en daglig trafik på en tiendedel af vores. Det inspirerede os til at arbejde for noget lignende her. Peter Sørensen har sammen med en kollega fra Arkitektskolen skitseret de muligheder der ligger i en eventuel overdækning. Derefter søgte Lundehus Kulturforsyning om midler til en visualisering af mulige overdækningsløsninger. Lokaludvalget besluttede at bevilge 40.000 til projektet, og resultatet af arkitekternes arbejde vil blive præsenteret på den kommende torvefest 15. juni.

Det siger vel sig selv, at vi er meget glade for at være nået så langt, selvom vi godt ved, at der er noget længere til at en overdækning er en realitet.

Andre aktiviteter

Dorte Bertram stod 31. marts for den årlige affaldsindsamling for Dansk Naturfredningsforening. Der blev indsamlet 10 sække, hvorefter Netto belønnede indsatsen med morgenkaffe og brød.

Ligeledes på Dortes forslag lykkedes det foreningen at få et spændende foredrag i forbindelse med Forsknings dag. Det var tidligere overvismand Niels Kærgård, der den 29. april kom og fortalte om ”Kristendom, det sociale ansvar og markedsøkonomien”. Det var spændende og der kom ca 30 tilhørere.

Andre aktiviteter til efteråret kunne fx være Erindringer. En del af foreningens medlemmer har haft et liv, der ville være spændende for andre at høre om, både unge og gamle. Man kunne også mødes i en spilleklub, hvor man kunne spille kort, skak, backgammon osv. Og vi kunne genoptage vores hyggelige vandreture i lokalområdet.
Hvis den slags aktiviteter skal sættes i værk, kræver det lokaler plus folk, der vil stå for arrangementerne.

Beretning for foreningens aktiviteter 2017

Foreningen har også i 2017 kørt lidt på vågeblus, dog er der sket følgende:
Vi har startet en madklub. Lundehus Kirke har stillet lokaler og køkken til rådighed. Det har fungeret fint og giver grund til tro på, at foreningen stadig har en eksistensberettigelse.
Nok så vigtigt er dog måske, at Lundehus Kulturforsyning i perioden 2014-17 har været repræsenteret i Bispebjerg lokaludvalg med Ebbe Lauridsen som suppleant og medlem af Bymiljøudvalget. Ved valget til det nye lokaludvalg i marts 2018 blev Ebbe igen suppleant og kan dermed fortsætte i Bymiljøudvalget. Ryparken Lundehus har nu tre repræsentanter i Lokaludvalget: Pia Liske (FSB Ryparken II), Merete Pedersen (AAB afd. 32) og Per Vandrup (KFUM Spejderne Lundehusgruppen).

Lokaludvalget/bymiljøudvalget har i det forløbne år haft flere vigtige sager på dagsordenen af betydning for vores kvarter:

Renovering af Ryparkens idrætsanlæg
Her håber vi, at der i forbindelse med den hårdt tiltrængte renovering bliver etableret mødesteder, cafe mm. som fx. kan bruge af vores forening.
Irmabygningen på Emdrupvej 22

Denne ombygning har vakt stor harme især bland naboerne, der nu må forberede sig på store trafikale gener. Udover at bygningen vil tage en del udsigt og sol, vil varelevering til Lidl og ikke mindst trafik til Carl Ras’ såkaldte engroslager blive til stor gene. Kommunen har accepteret, at ejendomsudvikleren har fået lov til at etablere et stort areal i kælderen til Carl Ras uden at disse er medregnet i det samlede etageareal. Det har betydet, at areal bestemt til grønne områder og parkering er blevet reduceret. Eller sagt på en anden måde: Bygningen er alt for stor til den grund, og der er for få parkeringspladser. Dertil kommer så at problemet med varelevering med tunge 16 meter lange lastbiler på alt for små veje langt fra er løst.

Se naboernes høringssvar her: https://blivhoert.kk.dk/svar/hoeringssvar-lone-wibroe-0

Lundehustorvet

Men så til den gode nyhed: Nu er der udsigt til, at vi får et nye mødested i form af Lundehustorvet. Det er den åbne plads mellem Lundehus Kirke og Fakta-butikstorvet
Mellem butikstorvet og Fiskehandleren ligger en lille plads, der ikke indbyder til ophold på grund af støj fra Helsingørmotorvejen. Denne lille plads er netop blevet renoveret. Buskene er væk og erstattet af en flisebelægning. Da renoveringen startede spurgte Ebbe i Bymiljøudvalget hvad planerne for pladsen monstro var. Hvis der alligevel skulle bruges penge på at renovere den, kunne man jo lige så godt gøre det på en måde, så det pegede i den rigtige retning. Vi mangler byrum i kvarteret, der indbyder til at slå sig ned, mødesteder hvor børn kan lege, bedsteforældre få sig en kop kaffe, hvor der kan opføres teater og andre events.

Pladsen mellem kirken og butikstorvet bruges ikke til noget bortset fra parkering og varekørsel. Strødamvej, der forbinder Emdrupvej med Lersøpark Allé bruges af mange bilister som en smutvej i myldretiden, og de har ikke tid til at tage hensyn til eventuelle fodgængere, der er på vej til Fakta eller kirken .

Hvordan kunne pladsen og vejen med den alt for hurtige trafik indgå i en samlet plan? Det besluttede Bispebjerg Bydelsudvalg at gøre noget ved, og et borgermøde blev indkaldt i kirken. Her fik kvarterets beboere og områdets brugere mulighed for at komme med gode ideer og ønsker. Resultatet blev en fin arkitekttegnet plan, som nu har resulteret i at Lundehustorvet er kommet på næste års budget med en bevilling på 2,9 millioner til projektering af torvet. Den samlede pris for et nyt torv vil løbe op i ca 13 millioner, så der er et stykke vej før vi når så langt. Og projektet kan sagtens nå at blive udvandet, sparet ned til ukendelighed eller helt blive droppet.

Vi var aldrig kommet så langt uden lokaludvalget indsats. Nu gælder det om at sikre, at sagen ikke bliver udvandet. Derfor foreslår Lundehus Kulturforsynings bestyrelse at vi engagerer os i afholdelse af events for på den måde at ”tage torvet i besiddelse”. Vi føler os overbevist om, at det vil være muligt at få støtte fra lokaludvalget. Gode ideer til events modtages.

Andre aktiviteter til efteråret kunne fx være Erindringer. En del af foreningens medlemmer har haft et liv, der ville være spændende for andre at høre om, både unge og gamle. Man kunne også mødes i en spilleklub, hvor man kunne spille kort, skak, backgammon osv. Og vi kunne genoptage vores hyggelige vandreture i lokalområdet.

Hvis den slags aktiviteter skal sættes i værk, kræver det lokaler plus folk, der vil stå for arrangementerne.

Regnskab:
Vi har fået en rigtig foreningskonto med MobilePay: 37727. Her kan man fx betale foreningskontingent. Vi foreslår 50 kr pr år frem til næste generqalfotsamling.
Vi har stort set ikke brugt penge, og madklubben har hvilet i sig selv. Lige nu er der dog et underskud på 138 kr, som sikkert er blevet udlignet i dag.

Saldo april 2017: 1.846.

Største bevægelse var da Dorte forærede os sin frivillighedspris på 5.000.-
Største udgift: hjemmesiden: 606.-
Saldo april 2018: 6.058.-

 

Beretning for foreningens aktiviteter 2016

Foreningen har i 2016 kørt på vågeblus, dog er der sket følgende:

Vi har startet en madklub. Lundehus Kirke har stillet lokaler og køkken til rådighed. Det har fungeret fint og giver grund til tro på, at foreningen stadig har en eksistensberettigelse. Spisningen i dag (fredag 5. maj) bliver sidste gang før sommer, men madklubben fortsætter til efteråret. Vi vil prøve at finde en anden ugedag. Fredag er lidt vanskelig for mange, der har diverse weekend-planer. Vi vil lave en kokkeliste, hvor man kan skrive sig på. Det er sjovt og hyggeligt at være med, så det bør flere benytte sig af.

Andre aktiviteter til efterået kunne fx være Erindringer. En del af foreningens medlemmer har haft et liv, der ville være spændende for andre at høre om, både unge og gamle. Man kunne også mødes i en spilleklub, hvor man kunne spille kort, skak, backgammon osv.

Flere ideer efterlyses.

Dorte Bertram har doneret sin frivillighedspris på 5.000 kr til foreningen, og vi har i den forbindelse endelig – takket være vores kasserer, Birthe Løhr, fået registreret foreningen med CVR nr og nem-konto.

Beretning 2015

27 oktober
Fin start på Bogbyttebiksen
Mandag 27 oktober var der bogbyttebiks i vores lokale på Børskovvej 6, DUI’s hytte nede for enden af vejen bag ved en hæk. Det er lidt svært af finde.
Det var en fin start på en aktivitet, som vi vil gentage 17. november og 1. december, begge dage kl 19-21. BOGBYTTEBIKS mandag 20. april

9. april
Rundtur til byggepladsen på Bispebjerg Hospitalforegår torsdag den 9. april kl. 16.30 .
Savner du overblik over, hvad der sker hvor og hvornår, kan du nu komme på en guidet tur til områdets nyetablerede og kommende byggepladser. Du får en grundig indføring i,
hvad der sker hvor, og hvornår det sker.

Er du utryg i Lundehus/Ryparken?
Møde i Lundehus Kirke
Mandag d. 2 februar holder vi et møde om forholdene i vort områdeKl. 19.30 – 21.30

UDVIDEDE BESTYRELSESMØDE. 30. marts
Områdefornyelse
Vi skal være opmærksomme på de arbejder der er igang. Måske kan vi få indflydelse på reetableringen af vores område. Måske kigge lidt til Sankt kjelds gade området.

Emdrup bodega, flytter nok til apoteksfilialer. Her er vi interesseret i at få et samarbejde med dem.  De var afvisende. Ebbe har sendt en mail til dem om vores ideer. Han har ikke hørt noget.

Overdækningen af Helsingør motorvej.
Der er opfundet et beton dæk der iflg eksperterne godt kan bruges.
Ebbe har sendt en mail til Bjarne engelsen tegnestue. BEG.
De syntes at det er en rigtig god ide. Skal vi ikke gå videre til realdania og få dem til at finansiere et projekt tegning.

Vores lokaler
Hytten vi låner har været udsat for lidt hærværk. Vi skal tage stilling til om vi vil være i hytten. Dette skal vi have som punkt til generalforsamling. Driftudgifterne vil el og gas ved forbrug. Max 10.000 kr samlet.

2: planer for foråret
Bogbyttecafe 20. April kl 19  – 21
Sy værksted – vi mødes og hygger om håndarbejde
Kort -bræt spil aften…
Vi vil gerne have ideer til aktiviteter , samt at man gerne vil være tovholder for aktiviteten

Bymiljøudvalget
Jeg har sammen med Per Vandrup og Ellen Westh og Pia Liske siddet i Bymiljøudvalget og på den måde har været med til at sikre, at Bydelsudvalget ikke glemmer os.

Desuden har jeg kontaktet Realdania vedr støtte til en visualisering af en overdækning, og det er faktisk muligt, at vi får støtte til det, hvilket vil være et flot skridt fremad for ideen, selvom det naturligvis stadig er usikkert, om den i sidste ende bliver til noget. Det vil afhænge af mange faktorer, herunder interesse fra kommunen, staten og div investorer.

Bjarke Ingels Tegnestue er helt med på ideen, og Realdania har sagt, at projektet er i en kategori, der kan få støtte.

Der er stadig liv i vores ønske om et løft af Ryparken-Lundehus
Mandag, 23. februar 2015
Som I måske husker, kom vi med i Bispebjerg Lokaludvalgs bydelsplan – vi fik faktisk vores eget kapitel med ønsker om kulturcafé, biblioteksservice, borgerservice osv. Desværre blev der ikke fundet penge i denne omgang, men der er stadig liv i sagen. Signe Dehn Sparrevohn, der er specialkonsulent i Bispebjerg Lokaludvalg har sendt bymiljøudvalget denne opdatering:

Opdatering af seneste nyt om områdefornyelse til Ryparken-Lundehus.

Vi afventer svar på en tilbagemelding fra Teknik- og Miljøforvaltningen om, hvor vidt der kan sættes gang i en forbyggende indsats. Her får I en status på, hvad der kan være af scenarier, så ved I det samme som vi gør…

Først skal I vide, at Hofor vil bidrage med 16 mio. kr. til etablering af søen ved Nordhavnsforbindelsen og samtidig vil Nordhavnsprojektet finansierer begrønning i Ryparken for 15 mio. kr. I den forbindelse skal der ske en borgerinddragelsesproces. Vi afventer svar på, at denne inddragelsesproces skal varetages af en evt. områdefornyelse eller på anden vis.

Som tidligere nævnt har Teknik- og Miljøforvaltningen nævnt, at Ryparken er for lille et område med for mange almene boliger til, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter vil støtte en områdefornyelse. Skal der være en områdefornyelse, så skal den være kommunal.  Deres tilbagemelding er også, at Ryparkens fysiske udfordringer ikke vil indholde opgaver nok for etableringen af en hel områdefornyelse. Derfor er en anden model i spil.

De har nævnt, at der enten laves en udvidelse af Skt. Kjeldskvarterets afgrænsning og etableringsperiode – altså med en knopskydning af en eksisterende områdefornyelse. Eller at der ansættes 1-2 personer i Teknik- og Miljøforvaltningen, der får til opgave at udvikle forslag til forebyggende indsatser. Der vil her være et samarbejde med helhedsplanen, borgere og lokale aktører undervejs. Medarbejderen vil i så fald være tilknyttet centralforvaltningen.

Skriv endelig hvis I har spørgsmål eller kommentarer til dette. Jeg indkalder til et møde, når TMF har mere nyt om,  hvad der vil blive taget op til budgetforhandling.

Skal bydelsudvalget igen stækkes? Onsdag, 15. april 2015 14:23
Nu er rådhuset igen på krigsstien. Det sker åbenbart næsten hvert år, men lad dem heller ikke denne gang få held med deres skumle planer.
Lokaludvalgene er det figenblad, der får det Københavnske bystyre til at se demokratisk ud. Lokaludvalgene har fungeret som et uundværligt kontaktled mellem borgerne og brådhuset – måske til en vis irritation for nogen? I hvert fald er det nu atter tanken at stække lokaludvalgene ved at samle deres sekretariater på rådhuset, i sikker afstand fra borgerne.
Dette vil resultere i, at lokaludvalgene mister forbindelsen til de lokale problemer og ikke mindst de mennesker, der har engageret sig i at gøre byen bedre at bo i på det helt nære plan – langt fra økonomiforvaltningen, der i denne sag har demonstreret en ubehagelig foragt for den indsats, som lokale ildsjæle yder.
Den indsats bliver i dag støttet af dygtige og ikke mindst engagerede medarbejdere, der yder en uvurderlig indsats som tovholdere. Det bliver spændende, om BR endnu engang kan afvise økonomiforvaltningens udemokratiske og yderst skadelige forslag.
Læs lokaludvalgsformændenes brev til BR