Fredning af vore grønne områder

Demo til forsvar for byens åndehuller

Nordhavnsvejen åd en stor bid af vores boldbaner. Lundehusskolen og et antal børneinstituitoner har bredt sig ud på vores fælles parkområder, og nu har økonomiforvaltningen efter at have ændret status på en del af vores parker til byggegrunde spist endnu en del
Denne form for fortætning uden debat og uden om Borgerrepræsentationen er uhørt. Økonomiforvaltningen kører frem uden hensyn til borgerer og politikere. Derfor har en gruppe borgere med udgangspunkt i AAB’s afdeling 32, 34 og 36 gået sammen om at danne en aktionsgruppe, der vil arbejde på at få vores grønne områder fredet. Fra deres facebookside har vi sakset følgende:

 

Kære alle

Desværre kan Bispebjerg Lokaludvalg ikke gå videre med et forslag om at understøtte borgergruppens (det er os der menes) ønske om at rejse en fredningssag. Vi fik at vide at det var ulovligt, eller rettere ”Økonomiforvaltningen (Rådhuset) finder ikke, at lokaludvalget lovligt kan træffe beslutning om at understøtte den lokale Borgergruppes ønske om at rejse en fredningssag for Søgårds Have og Emdrupgårds Have, samt understøtte Borgergruppens økonomisk med en bevilling på 10.000 kr. anvist fra puljemidlerne. En fredningssag vil kunne blokere for beslutning truffet af Borgerrepræsentationen om etablering af boliger for hjemløse på de nævnte områder.”

Det har bare aldrig været oppe i Borgerrepræsentationen (BR). Det er Team Ejendomsoptimering i Økonomiforvaltningen, der udpegede grundene, og så blev det besluttet på et Socialudvalgsmøde i marts 2019. Og da vi spurgte Socialborgmester Mia Nyegaard, sagde hun også at ”vi må tage det som vi får fra Økonomiforvaltningen”.

For at det ikke skal være løgn, så vil Socialforvaltningen ”i stedet afholde et orienterende møde for alle naboer til de to projekter”. De siger at det har været planlagt længe, men er udskudt på grund af covid-19. Og de vil have Lokaludvalget til at hjælpe med at organisere det!!!!

Til gengæld har ca. 45 beboere fra AAB været inde og protestere til demonstrationenen ’Plads til natur og mennesker’ torsdag d. 4. juni arrangeret af Amager Fælleds Venner og Fiskerhavnens Venner. Vi var meget synlige med vores skilte, som Lisette producerede med nogle beboere, og jeg holdt tale (er vedhæftet).

Se TV2 Lorry https://www.tv2lorry.dk/arkiv/2020-06-04

https://www.facebook.com/groups/amagerfaelledsvenner/permalink/2810113529209994/ (Knud Erik Hansen, Næstformand Danmarks Naturfredningsforening København) Han talte også om vores grønne områder.

https://www.facebook.com/RedByensTraeer/posts/1787526171390205 Red Byens Træer er gået med i kampen og lavet opslag med link til vores underskriftindsamling.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3121229424590693&id=100001109977667 (flotte billeder med vores skilte og demonstranter)

Jeg havde søgt aktindsigt og bedt om en oversigt over udlejningsstatistikerne for seks skæve boligafdelinger. Jeg synes der skal facts på bordet, og mit indtryk er at mange af boligerne står tomme. Jeg har været rundt og se med mine egne øjne.

Kommunen kan ikke levere bevis på at det er en succes. De er ikke i besiddelse af udlejningsstatistik, ej heller har de en opgørelse over den gennemsnitlige udlejningstid eller tomgang. Se vedhæftede brev. De mener at fordi der er mange der er visiteret til boligerne, dvs. at der er venteliste, så er det en succes. Men en medarbejder fra Hjemløseenheden indrømmede på min indvending om at der så tomt og forladt ud, at folk jo kan bo et andet sted, selv om de betaler husleje der, for det kontrollerer de ikke. (Hvis de bor et andet sted, så optager de to boliger! Er det i orden?)

Den sidste og bedste nyhed er at underskriftindsamlingen går rigtig godt pga. stor opbakning om at vi skal bevare de grønne områder. Det er det folk i København og Gentofte kan forholde sig til. Se her: Over 500 underskrifter i løbet af de sidste 3 dage!!!

https://www.skrivunder.net/stats.php?id=253801

Ses vi på søndag til loppemarked i Emdrup Søgårds have (Strødamvej 10)? Se begivenheden her https://www.facebook.com/events/926915094398998/ Det er meningen at vi skal fortælle lidt om hvad vi laver. Jeg tror at vi skal have nogle af skiltene med og tage plancherne fra borgermødet med. Gode ideer modtages om hvordan vi griber informationssiden an.

Mange hilsner

Merete