Åbning af Lersø Parkallé

Til Lokaludvalgene Bispebjerg, Østerbro og Nørrebro
Jeg kan hermed oplyse at Teknik- og miljøforvaltningen dd har udsendt nedenstående pressemeddelelse vedrørende en forsinket genåbning af Lersø Parkallé og orienteret Teknik og Miljøudvalget, se vedlagte notat. Såfremt der er spørgsmål til forsinkelsen af projektet er i velkomme til at kontakte undertegnede.

Lersø Parkallé genåbner til november
Renoveringen af broen over Lersø Parkallé blev forsinket af sommerens våde vejr. Efter skybruddet d. 17/9 på Østerbro, blev projektet yderligere forsinket, da entreprenørens byggeplads blev oversvømmet. Derfor er genåbningen af Lersø Parkallé nu udskudt til starten af november. Vejen genåbnes delvist for trafik den 3. november med en vognbane og signalregulering, så biler og busser igen kan begynde at sive mellem Emdrup og Østerbro. Buslinje 42 kommer tilbage på sin sædvanlige rute ad Lersø Parkallé fra første weekend i november. Vejen åbner op for alle vognbaner den 15. november. Forsinkelsen af projektet har gjort, at der ikke kan lægges det øverste slidlag på asfalten på grund af de lave temperaturer. Teknik- og Miljøforvaltningen vender tilbage til foråret og udlægger det sidste lag asfalt. På broens overside på Rovsingsgade blev man ikke ramt nær så hårdt, og arbejdet kunne gøres færdigt til tiden. Rovsingsgade har derfor været helt åbnet for trafik siden slutningen af september.

Med venlig hilsen

Bent Napstjert
Projektleder
Byrumsprojekter