Dorte Bertram kåret som ildsjæl

Dorte Bertram er en af de lokale borgere, der fortjener et lille skulderklap. Sammen med Nuno Catharina Pedersen fra Dansekapellets Blues Club modtog hun 24. januar årets frivilligpris, der uddeles af Bispebjerg lokaludvalg.

Hun har i en menneskealder været aktiv her i Ryparken-Lundehus. Hun blev valgt ind i menighedsrådet i Lundehus Kirke i 1977 og sad der de følgende 19 år. Her var hun blandt andet med til at etablere vores lokale genbrugsbutik i Folkekirkens Nødhjælps regi og en debatkreds, som hun selv har deltaget i gennem alle årene og fortsat er aktiv inden for.

Hun har kæmpet imod lukning af bogbus, apotek og andre negative udviklingstendenser i kvarteret, foranstaltet underskriftsindsamlinger og sendt læserbreve. At indsamle affald i kvarteret og på den måde bidrage praktisk til forskønnelse går hun ikke af vejen for, og det lykkes hende tit at lokke nogle naboer med.

Hun er i dag medlem af bestyrelsen i Lundehus Kulturforsyning. Foreningen har i flere år arbejdet for at etablere et lokalt samlingssted, der kunne danne ramme om sociale aktiviteter, hjælp og rådgivning, biblioteksservice og borgerservice, og på den måde både bidrage til at styrke sammenhængskraften i kvarteret og mobilisere lokale kræfter til glæde ikke mindst for svage medborgere

Ebbe Lauridsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.