Ryparkens Idrætsanlæg

billede

På sidste lokaludvalgsmøde i Bispebjerg Lokaludvalg blev det indstillet at anbefale etablering af et lokalt mødested i Ryparkens Idrætsanlæg. Detw vil ikke indfri vores ønske om vores eget mødested, men kan måske bruges som løftestang eller middlertidig løsning. Ses indstillignen her:

Bispebjerg Lokaludvalg har gennem de sidste 4 år arbejdet på, at få iværksat en form for ”Områdeløft” i Ryparken-Lundehus. Til trods for mange møder, artikler i lokalpressen og andre aktiviteter har forslaget ikke vundet gehør på ”Rådhuset”. En af årsagerne er, at det er svært at opnå statslig medfinansiering til et områdeløft på grund af boligsammensæt-ningen og at området ikke bliver karakteriseret som et ”udsat boligområde”.
Uanset om der kommer en større indsats i området eller ej, er der lokalt et stort ønske om, at få et ”mødested” – med mulighed for at få en kop kaffe og mindre kulturelle til-bud/aktiviteter. Flere lokaliteter har været i spil – men er opgivet blandt andet på grund af manglende finansiering/betaling af husleje.Ryparkens Idrætsanlæg muligvis også kunne bruges som netop et lokalt ”mødested”.
Tirsdag den 1. november afholdte Bispebjerg Lokaludvalg et dialog møde i Ryparkens Idrætsanlæg. Her kom der flere forslag til hvad et sådan mødested kunne bruges til. Blandt de fremmødte var der også nogle, der pegede på andre bygninger i området.
Der er endvidere sat ca. 40 millioner kroner af til at reetablere området som i dag bliver brug til byggeplads for den kommende Nordhavnsvej. Området støder op til idrætsanlæg-get.

Der reetableres blandt andet boldbaner. Der skal gøres plads til regnvand ved skybrud med mere. Det er ikke afklaret hvilke andre ønsker Kultur- og Fritidsforvaltningen har til området.
Dette skal afklares i forbindelse med borgerinddragelsesproces i løbet af foråret 2016.
Løsning

Det er koordinationsudvalgets vurdering, at lokaludvalget bør arbejde videre med forsla-get om, at Ryparkens Idrætsanlæg også kommer til at fungere som et lokalt mødested. Dette skal ske i samarbejde Kultur- og Fritidsforvaltningen.
Begrundelse for at arbejde videre med netop dette forslag er, at der er tale om et i forve-jen fungerende kommunalt tilbud – og benyttelse af de eksisterende lokaler ikke nødven-digvis betyder øget driftsomkostninger.

Det er således koordinationsudvalgets vurdering, at der er større mulighed for at vinde politisk opbakning til en sådan løsning.
Da processen om reetablering af det grønne område op til Nordhavnsvejen igangsættes først i det nye år, er det en fordel, at lokaludvalget har mulighed for, aktivt at spille for-slaget om et ”mødested” ind i forbindelse med dette arbejde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.